Cần tuyển vị trí : nhân viên cơ khí

-Trực tiếp điều khiển và vận hành máy móc thiết bị cơ khí để gia công chế tạo khuôn mẫu
- Môi trường làm việc tốt, ổn định, giao thiệp rộng, mở mang được nhiều kiến thức, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm...