Sản phẩm xây dựng

Sản phẩm xây dựng
Sản phẩm xây dựng

Sản phẩm xây dựng

Mô tả:

Nguyên liệu :  LLD

Kích thước (mm) :

Màu sắc : Vàng - Lá - Cam

Số lượng đóng gói :

Sản phẩm cùng loại