Sản phẩm xây dựng

Sản phẩm xây dựng
Sản phẩm xây dựng

Sản phẩm xây dựng

Mô tả:

Nguyên liệu : TPE, ELASTOMER,PE..

Kích thước (mm) : Sản xuất theo yêu cầu khách hàng

Màu sắc :

Số lượng đóng gói :

Sản phẩm cùng loại