Chất lượng

Quản lý chất lượng:
Công ty luôn tuân thủ theo hệ thống quản lý được xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008. Công ty đã thiết lập hệ thống kiểm soát và đảm bảo chất lượng toàn hệ thống và xuyên suốt. Phòng bảo chứng chất lượng:
 Nhân viên phòng bảo chứng chất lượng được đào tạo từ căn bản đến nâng cao về khả năng sử dụng thành thạo máy móc tối tân của công ty trang bị. Chúng tôi cam kết các dữ liệu do phòng bảo chứng cung cấp điều mang tính khách quan. Khách hàng, người tiêu dùng hoàn toàn an tâm về hàng hóa, dữ liệu do chúng tôi cung cấp.