Ký hợp đồng dài hạn

Ký hợp đồng dài hạn, tồn kho:
-          Chúng tôi có khả năng ký hợp đồng bán hàng dài hạn từ 6 tháng đến 1 năm
-          Chúng tôi có khả năng tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa số lượng lớn nhằm đáp ứng giao hàng số nhiều trong thời gian sớm nhất.