Khuôn mẫu ( Injection Moulding)

Khuôn mẫu ( Injection Moulding)
Khuôn mẫu ( Injection Moulding)

Khuôn mẫu ( Injection Moulding)

Mô tả:

Nguyên liệu : Vỏ khuôn: Futaba, Hasco standard
Linh kiện: Misumi, Hasco standard
Thép (Core,  Cavity(: NAK80, STAVAX, SKD11, SKD61,
Thời gian hoàn thành: 25-45 days
Bảo hành:  250,000 shots, 1,000,000 shots.

Kích thước (mm) :

Màu sắc :

Số lượng đóng gói :

Sản phẩm cùng loại