Bản tin thị trường

Xuất khẩu hàng hóa sang Pháp 9 tháng đầu năm 2013 tăng trưởng về kim ngạch

Xuất khẩu hàng hóa sang Pháp 9 tháng đầu năm 2013 tăng trưởng về kim ngạch

19/09/2019 01:09:57 pm

Doanh thu xuất khẩu sản phẩm Khay, Muỗng, Nĩa, Ly nhựa sang thị trường Pháp của Công ty Nhựa TBM-Minh Phát năm 2013 đạt gần 500 ngàn USD.

Xem thêm...
Xuất khẩu nhựa tăng trưởng khá trong năm 2014

Xuất khẩu nhựa tăng trưởng khá trong năm 2014

19/09/2019 01:09:57 pm

Doanh thu xuất khẩu thị trường Nhật Bản của Công ty Nhựa TBM-Minh Phát năm 2013 đạt gần 2 triệu USD.

Xem thêm...